Tag archieven: uitkeringstoets

Uitkeringstoets bij dividenduitkering

Dividenduitkering

Sinds oktober 2012 bestaat de Flex-BV. Handig omdat er niet langer € 18.000 nodig is als startkapitaal en omdat je veel meer vrijheid hebt bij het opstellen van de notulen. Maar er is ook een nadeel. Bij een dividenduitkering aan de aandeelhouders moet het bestuur toetsen of deze uitkering verantwoord is. Zo niet, bijvoorbeeld als de BV daardoor in betalingsmoeilijkheden komt, dan zijn de bestuurders aansprakelijk. Naast de gebruikelijke toetsing aan liquiditeits- en solvabiliteitsnormen moet ook bekeken worden of de pensioenvoorziening op de balans voldoende is om de aanspraken te dekken.Het is dus belangrijk om tijdig contact op te nemen als je van plan bent om dividend uit te keren. NB. de uitkeringstoets moet ook als je BV al veel langer bestaat en onder het oude regime is opgericht.