Tag archieven: criteria

Grote BV

Kleine B.V.’s zijn vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole van de jaarrekening. Gelukkig maar, want de meeste ondernemers zitten niet te wachten op de extra kosten en de extra rompslomp. Maar wanneer ben je nu kleiaccountantn?

Vanaf boekjaar 2015 zijn de volgende criteria van toepassing:

  • waarde activa wordt € 6 miljoen (nu € 4,4 miljoen);
  • netto-omzet wordt € 12 miljoen (nu € 8,8 miljoen);
  • het aantal werknemers blijft vijftig (ongewijzigd)

Als 2 van de 3 criteria in jouw geconsolideerde cijfers onder de norm blijven wordt je als een kleine BV beschouwd en kan de controle van de jaarrekening achterwege blijven.