Tag archieven: arbeidsovereenkomst

Werk en Zekerheid

De wet Werk en Zekerheid is aangenomen. Hierdoor verandert er veel in de arbeidsrelatie met je werknemers. De wet wordt in 3 fases ingevoerd, de eerste fase al per 1 juli 2014:

Werk en zekerheid

* een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet tijdig horen of en hoe er wordt voortgezet. MInimaal een maand voor het eind van het contract en het moet schriftelijk (e-mail mag ook) Dit geldt ook voor oproepcontracten.  Zet dus een datum in je agenda wanneer je moet opzeggen, of neem in nieuwe contracten de bepaling op dat je bij voorbaat aangeeft dat het contract niet verlengd gaat worden. Neem even contact met me op voor de exacte formulering.

* Bij contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of minder mag geen proeftijd meer worden opgenomen, ongeacht of dit in een CAO is opgenomen. Pas je standaardcontracten dus aan of maak er contracten van 7 maanden van als je toch een proeftijd wilt opnemen.

* In alle tijdelijke contracten mag in principe geen concurrentiebeding of relatiebeding meer worden opgenomen, tenzij dit van essentieel belang is voor de werkgever. Dit belang moet dan ook in het contract genoemd worden. Neem even contact met me op voor de nieuwe formulering als je toch een concurrentiebeding wilt opnemen. Geheimhoudingsbedingen mogen trouwens nog steeds gewoon worden opgenomen.

Binnenkort meer over de wijzigingen die in 2015 en 2016 ingaan. We wachten nog even op het akkoord van de 1e kamer….