Tag archieven: BTW

Kleine ondernemersregeling BTW

kleine ondernemerVoor ondernemers met een jaarlijkse BTW afdracht tot € 1.883 per jaar is de kleine ondernemersregeling een leuke tegemoetkoming. Je hoeft (een deel van) de BTW niet af te dragen. Je kunt de vermindering per jaar of per kwartaal toepassen. BTW die je hebt teruggekregen op oninbare vorderingen telt nu ook mee voor de berekening. Je moet wel kiezen aan welk jaar je die toerekent, het jaar van de oorspronkelijke vordering of het jaar van teruggave. Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt geldt die ook voor de komende jaren. De regeling geldt alleen voor ondernemers die via een eenmanszaak of vennootschap onder firma werken, BV’s en stichtingen zijn uitgesloten. Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet, neem dan even contact met me op.

BTW oninbare vorderingen

FaillissementHoe goed je je best ook doet, soms lukt het niet om een openstaande vordering te incasseren. Bijvoorbeeld door een faillissement van je klant of omdat er een conflict over de rekening is dat je niet kunt winnen. Zorg dan in ieder geval dat je de BTW die je hebt afgedragen over je vordering weer terugkrijgt. Binnen een maand nadat definitief is vast komen te staan dat je het bedrag niet binnenkrijgt moet je hiervoor een verzoek doen bij je eigen belastingkantoor. Stuur een brief met een kopie van de factuur, de reden van afboeking en het BTW bedrag dat je terugvraagt. Indien mogelijk kun je bewijzen meesturen, zoals een brief van de curator van je klant. Je ontvangt het BTW bedrag apart terug, je mag het niet verrekenen met een reguliere aangifte.Heeft de klant gelijk met zijn klachten over de factuur? Stuur dan gewoon een creditnota en de BTW wordt vanzelf in je volgende aangifte verrekend.Hulp of een voorbeeldbriefje nodig? Neem even contact met me op.