Tag archieven: 2014

Werk en Zekerheid

De wet Werk en Zekerheid is aangenomen. Hierdoor verandert er veel in de arbeidsrelatie met je werknemers. De wet wordt in 3 fases ingevoerd, de eerste fase al per 1 juli 2014:

Werk en zekerheid

* een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet tijdig horen of en hoe er wordt voortgezet. MInimaal een maand voor het eind van het contract en het moet schriftelijk (e-mail mag ook) Dit geldt ook voor oproepcontracten.  Zet dus een datum in je agenda wanneer je moet opzeggen, of neem in nieuwe contracten de bepaling op dat je bij voorbaat aangeeft dat het contract niet verlengd gaat worden. Neem even contact met me op voor de exacte formulering.

* Bij contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of minder mag geen proeftijd meer worden opgenomen, ongeacht of dit in een CAO is opgenomen. Pas je standaardcontracten dus aan of maak er contracten van 7 maanden van als je toch een proeftijd wilt opnemen.

* In alle tijdelijke contracten mag in principe geen concurrentiebeding of relatiebeding meer worden opgenomen, tenzij dit van essentieel belang is voor de werkgever. Dit belang moet dan ook in het contract genoemd worden. Neem even contact met me op voor de nieuwe formulering als je toch een concurrentiebeding wilt opnemen. Geheimhoudingsbedingen mogen trouwens nog steeds gewoon worden opgenomen.

Binnenkort meer over de wijzigingen die in 2015 en 2016 ingaan. We wachten nog even op het akkoord van de 1e kamer….

Begrotingsakkoord

RutteDe afgelopen week is tot diep in de nacht doorgewerkt om een akkoord over het belastingplan te bereiken. Hieronder de belangrijkste resultaten op een rijtje:

De verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt geheel teruggedraaid. Goed nieuws voor de kleine ondernemers, al was een winstbelastingtarief van 28% ook best aantrekkelijk.

 • Het box 2-tarief wordt in 2014 eenmalig verlaagd van 25% naar 22%. Mocht je van plan zijn om dividend uit je BV uit te keren is 2014 een goed moment.
 • Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind volgend jaar. Zet die bouwvakkers maar aan het werk dus.
 • Het tarief in de eerste schijf wordt in 2014 verlaagd met 0,75%.
 • De geplande verlaging van de MRB vervalt en de grenzen voor schone auto’s met lagere BPM worden scherper.
 • Verdere verlaging vanaf 2015 van de marge van het gebruikelijk loon. Met hoeveel precies moet nog uitgerekend worden maar het moet 150 miljoen opleveren.

Prinsjesdag 2013

gouden koets

Ook zo afgeleid door de mooie jurk van Maxima? Dan hierbij nog even de belangrijkste fiscale feiten van Prinsjesdag 2013 op een rijtje. Uiteraard is het een beperkte selectie van de maatregelen. Heb je nog andere berichten gehoord of wil je weten wat het in jouw geval gaat betekenen neem dan even contact met me op.

 

Eerst het goede nieuws:

-er komt een Investeringsinstelling die de financiering van het bedrijfsleven moet gaan vergemakkelijken.

– heb je in het verleden een gouden handdruk in een stamrecht BV gestort? Deze kun je nu afkopen met een vrijstelling van 20% van het vermogen. Helaas zijn er voor uitkeringen vanaf 2014 geen fiscale mogelijkheden meer.

– de mogelijkheden voor schenking aan kinderen wordt verruimd als de kids het geld gebruiken voor de financiering van een eigen woning.

– de verplichte invoering van de werkkostenregeling is een jaartje uitgesteld naar 2015.

Het slechte nieuws:

– de ‘eenmalige’ crisisheffing voor lonen boven € 150.000 wordt nog een jaar verlengd.

– de belastingrente gaat naar een minimum van 8%, op tijd je belasting betalen dus.

– de zelfstandigenaftrek blijft in 2014 nog wel in stand, maar voor 2015 staat een korting van 300 miljoen in de begroting.

– de aftrek van hypotheekrente wordt langzaam afgebouwd tot maximaal 38% aftrek.

 

Belastingplan Commissie Van Dijkhuizen

boze ondernemerAfgelopen week is het nieuwe belastingplan van de commissie Van Dijkhuizen gepubliceerd.

Naast een aantal positieve punten worden veel maatregelen voorgesteld waar ondernemers ongelukkig van worden.

Voor wie het hele rapport niet heeft gelezen nog even de hoofdlijnen van het plan op een rijtje:

 •  Lagere tarieven voor de inkomstenbelasting en een lange eerste schijf waar ruim 90% van de Nederlanders in zullen vallen.
 • Hoger tarief voor de BTW, van 21% naar 23%
 • Beperking of afschaffing van de ondernemersfaciliteiten, zoals het vervallen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek
 • Verlaging van de hypotheekrenteaftrek en verhoging van de huren
 • Verlaging van het forfaitaire rendement in box 3 naar 3% in 2014
 • Vaststelling gebruikelijk loon voor de DGA van 70% naar 90% van de inkomsten van de B.V.

De pijn zit dus met name in de zwaardere belasting van de ondernemers, zowel de IB-ondernemer als de DGA. De werkgeversorganisaties en belangenorganisaties voor ondernemers hebben dan ook afwijzend gereageerd. Politiek Den Haag ziet de verlaging van de belasting op arbeid wel zitten, maar VVD en D66 willen dat de rekening hiervan niet bij de ondernemer wordt neergelegd. Minister Dijsselbloem gaat de plannen uitgebreid bestuderen en belooft dat ze in ieder geval niet al in 2014 zullen worden ingevoerd.