Categoriearchief: Nieuws

De VAR verdwijnt definitief

Vanaf 2016 verdwijnt de VAR definitief. Voor veel ondernemers werkte het systeem goed, maar schijnzelfstandigheid werd er vaak niet door opgelost. De opdrachtgever moet nu zelf beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Mocht de belastingdienst daar achteraf anders over denken wordt de loonheffing alsnog in rekening gebracht. Toch kun je vooraf nog enige zekerheid overeenkomstkrijgen door de overeenkomst die je met een zelfstandige afsluit vooraf te laten toetsen door de belastingdienst. Dit kun je nu al doen via de site van de belastingdienst. Ze beloven voor het eind van het jaar antwoord te geven. Ook zal de belastingdienst een aantal modelcontracten op de site gaan publiceren die je kunt gebruiken. Kijk in ieder geval goed naar je huidige overeenkomsten, pas ze aan als ze elementen van een dienstbetrekking bevatten en check ook de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. Want al heb je een goede overeenkomst, als tijdens een controle blijkt dat de feitelijke uitvoering anders is kan je alsnog de klos zijn. Werk je zelf als zelfstandige regelmatig voor dezelfde opdrachtgever? Bereid je dan voor op een gesprek over het voortzetten van de overeenkomst en denk vast na over de feitelijke uitvoering van de opdracht en hoe je die, indien nodig, kunt aanpassen.

Grote BV

Kleine B.V.’s zijn vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole van de jaarrekening. Gelukkig maar, want de meeste ondernemers zitten niet te wachten op de extra kosten en de extra rompslomp. Maar wanneer ben je nu kleiaccountantn?

Vanaf boekjaar 2015 zijn de volgende criteria van toepassing:

  • waarde activa wordt € 6 miljoen (nu € 4,4 miljoen);
  • netto-omzet wordt € 12 miljoen (nu € 8,8 miljoen);
  • het aantal werknemers blijft vijftig (ongewijzigd)

Als 2 van de 3 criteria in jouw geconsolideerde cijfers onder de norm blijven wordt je als een kleine BV beschouwd en kan de controle van de jaarrekening achterwege blijven.

Vragen aan de belastingdienst???

VraagtekenWil je zelf eens bellen met de belastingdienst? Om te vragen wanneer je nou eindelijk je geld terugkrijgt, omdat je uitstel van betaling wilt voor een aanslag of om ze te bedanken als ze iets goed hebben gedaan? Houd er dan rekening mee dat je als ondernemer niet meer zomaar antwoord krijgt. Je hebt de laatste 3 cijfers van de gebruikersnaam nodig waarmee je inlogt op de site van de belastingdienst. Heb je dat nou nog nooit gedaan of ben je de codes kwijt, vraag dan snel nieuwe inloggegevens aan, Dan kan met de volgende link:   https://mijn.belastingdienst.nl/AuthenticatieVoorziening/toonServiceBerichten.do

Werk en Zekerheid

De wet Werk en Zekerheid is aangenomen. Hierdoor verandert er veel in de arbeidsrelatie met je werknemers. De wet wordt in 3 fases ingevoerd, de eerste fase al per 1 juli 2014:

Werk en zekerheid

* een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet tijdig horen of en hoe er wordt voortgezet. MInimaal een maand voor het eind van het contract en het moet schriftelijk (e-mail mag ook) Dit geldt ook voor oproepcontracten.  Zet dus een datum in je agenda wanneer je moet opzeggen, of neem in nieuwe contracten de bepaling op dat je bij voorbaat aangeeft dat het contract niet verlengd gaat worden. Neem even contact met me op voor de exacte formulering.

* Bij contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of minder mag geen proeftijd meer worden opgenomen, ongeacht of dit in een CAO is opgenomen. Pas je standaardcontracten dus aan of maak er contracten van 7 maanden van als je toch een proeftijd wilt opnemen.

* In alle tijdelijke contracten mag in principe geen concurrentiebeding of relatiebeding meer worden opgenomen, tenzij dit van essentieel belang is voor de werkgever. Dit belang moet dan ook in het contract genoemd worden. Neem even contact met me op voor de nieuwe formulering als je toch een concurrentiebeding wilt opnemen. Geheimhoudingsbedingen mogen trouwens nog steeds gewoon worden opgenomen.

Binnenkort meer over de wijzigingen die in 2015 en 2016 ingaan. We wachten nog even op het akkoord van de 1e kamer….

Begrotingsakkoord

RutteDe afgelopen week is tot diep in de nacht doorgewerkt om een akkoord over het belastingplan te bereiken. Hieronder de belangrijkste resultaten op een rijtje:

De verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt geheel teruggedraaid. Goed nieuws voor de kleine ondernemers, al was een winstbelastingtarief van 28% ook best aantrekkelijk.

  • Het box 2-tarief wordt in 2014 eenmalig verlaagd van 25% naar 22%. Mocht je van plan zijn om dividend uit je BV uit te keren is 2014 een goed moment.
  • Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind volgend jaar. Zet die bouwvakkers maar aan het werk dus.
  • Het tarief in de eerste schijf wordt in 2014 verlaagd met 0,75%.
  • De geplande verlaging van de MRB vervalt en de grenzen voor schone auto’s met lagere BPM worden scherper.
  • Verdere verlaging vanaf 2015 van de marge van het gebruikelijk loon. Met hoeveel precies moet nog uitgerekend worden maar het moet 150 miljoen opleveren.

Prinsjesdag 2013

gouden koets

Ook zo afgeleid door de mooie jurk van Maxima? Dan hierbij nog even de belangrijkste fiscale feiten van Prinsjesdag 2013 op een rijtje. Uiteraard is het een beperkte selectie van de maatregelen. Heb je nog andere berichten gehoord of wil je weten wat het in jouw geval gaat betekenen neem dan even contact met me op.

 

Eerst het goede nieuws:

-er komt een Investeringsinstelling die de financiering van het bedrijfsleven moet gaan vergemakkelijken.

– heb je in het verleden een gouden handdruk in een stamrecht BV gestort? Deze kun je nu afkopen met een vrijstelling van 20% van het vermogen. Helaas zijn er voor uitkeringen vanaf 2014 geen fiscale mogelijkheden meer.

– de mogelijkheden voor schenking aan kinderen wordt verruimd als de kids het geld gebruiken voor de financiering van een eigen woning.

– de verplichte invoering van de werkkostenregeling is een jaartje uitgesteld naar 2015.

Het slechte nieuws:

– de ‘eenmalige’ crisisheffing voor lonen boven € 150.000 wordt nog een jaar verlengd.

– de belastingrente gaat naar een minimum van 8%, op tijd je belasting betalen dus.

– de zelfstandigenaftrek blijft in 2014 nog wel in stand, maar voor 2015 staat een korting van 300 miljoen in de begroting.

– de aftrek van hypotheekrente wordt langzaam afgebouwd tot maximaal 38% aftrek.

 

Kleine ondernemersregeling BTW

kleine ondernemerVoor ondernemers met een jaarlijkse BTW afdracht tot € 1.883 per jaar is de kleine ondernemersregeling een leuke tegemoetkoming. Je hoeft (een deel van) de BTW niet af te dragen. Je kunt de vermindering per jaar of per kwartaal toepassen. BTW die je hebt teruggekregen op oninbare vorderingen telt nu ook mee voor de berekening. Je moet wel kiezen aan welk jaar je die toerekent, het jaar van de oorspronkelijke vordering of het jaar van teruggave. Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt geldt die ook voor de komende jaren. De regeling geldt alleen voor ondernemers die via een eenmanszaak of vennootschap onder firma werken, BV’s en stichtingen zijn uitgesloten. Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet, neem dan even contact met me op.

BTW oninbare vorderingen

FaillissementHoe goed je je best ook doet, soms lukt het niet om een openstaande vordering te incasseren. Bijvoorbeeld door een faillissement van je klant of omdat er een conflict over de rekening is dat je niet kunt winnen. Zorg dan in ieder geval dat je de BTW die je hebt afgedragen over je vordering weer terugkrijgt. Binnen een maand nadat definitief is vast komen te staan dat je het bedrag niet binnenkrijgt moet je hiervoor een verzoek doen bij je eigen belastingkantoor. Stuur een brief met een kopie van de factuur, de reden van afboeking en het BTW bedrag dat je terugvraagt. Indien mogelijk kun je bewijzen meesturen, zoals een brief van de curator van je klant. Je ontvangt het BTW bedrag apart terug, je mag het niet verrekenen met een reguliere aangifte.Heeft de klant gelijk met zijn klachten over de factuur? Stuur dan gewoon een creditnota en de BTW wordt vanzelf in je volgende aangifte verrekend.Hulp of een voorbeeldbriefje nodig? Neem even contact met me op.

Nieuwe kansen voor MKB krediet

Geld nodig?Minister Kamp heeft extra mogelijkheden toegezegd voor het microkrediet voor MKB ondernemers. Zowel starters als bestaande ondernemers, die van de bank geen krediet kunnen krijgen kunnen een microkrediet aanvragen bij Qredits. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse banken en de ministeries van economische en sociale zaken die een poging willen wagen om de kredietverlening weer op gang te krijgen. De limiet van het krediet van € 50.000 is nu verhoogd naar € 100.000 per ondernemer. Als je in aanmerking komt voor een lening van Qredits geeft de bank ook makkelijker een aanvullende financiering. Meer info vind je op https://qredits.nl/ of neem even contact met me op.

 

Uitkeringstoets bij dividenduitkering

Dividenduitkering

Sinds oktober 2012 bestaat de Flex-BV. Handig omdat er niet langer € 18.000 nodig is als startkapitaal en omdat je veel meer vrijheid hebt bij het opstellen van de notulen. Maar er is ook een nadeel. Bij een dividenduitkering aan de aandeelhouders moet het bestuur toetsen of deze uitkering verantwoord is. Zo niet, bijvoorbeeld als de BV daardoor in betalingsmoeilijkheden komt, dan zijn de bestuurders aansprakelijk. Naast de gebruikelijke toetsing aan liquiditeits- en solvabiliteitsnormen moet ook bekeken worden of de pensioenvoorziening op de balans voldoende is om de aanspraken te dekken.Het is dus belangrijk om tijdig contact op te nemen als je van plan bent om dividend uit te keren. NB. de uitkeringstoets moet ook als je BV al veel langer bestaat en onder het oude regime is opgericht.